"I Ytre Sogn 19.november står det å lese at innbyggertallet i Høyanger kommune nå har bikket under 4000 personer. Dette er dessverre bare en fortsettelse av en trend som har vedvart de siste 20 årene", står det å lese i innlegget til hroar Holm Carlsen. (Illustrasjonsfoto)

Framtidskommunen Høyanger?

"Skal Høyanger bestå som en god, trygg og framtidsrettet kommune må denne trenden snus. Og nå haster det virkelig!" skriv Hroar Holm Carlsen, Høyanger Høgre, i innlegget sitt.

I Ytre Sogn 19.november står det å lese at innbyggertallet i Høyanger kommune nå har bikket under 4000 personer. Dette er dessverre bare en fortsettelse av en trend som har vedvart de siste 20 årene. Befolkningstallet har gått jevnt og trutt nedover, fra 4840 innbyggere i år 2000 til 3985 innbyggere per 3.kvartal i år, til tross for at vi i fjor fikk tilført nær 100 personer på Nessane. Skal Høyanger bestå som en god, trygg og framtidsrettet kommune må denne trenden snus. Og nå haster det virkelig!

For å skape en positiv utvikling står arbeidsplasser selvfølgelig helt sentralt. På det området skjer det mye positivt for tiden. For et år siden ble det besluttet at det skulle satses skikkelig på næringsutvikling. Budsjettet til Høyanger næringsutvikling (HNU) ble økt, og det ble avsatt midler til et eget prosjekt på å få aktivitet i Hjetland Industripark (Fundo-bygget). Denne satsningen ser vi nå at begynner å bære frukter.

Det jobbes målrettet med mange interessante initiativer, og Høyanger har fått en markant plass på kartet i forhold til sirkulærøkonomi og grønn omstilling i Vestland fylke. Jeg er helt sikker på at flere av initiativene i løpet av kort tid vil materialisere seg i form av et betydelig antall nye arbeidsplasser. 

Med de planene som foreligger, er den største usikkerheten om vi faktisk har kvalifisert arbeidskraft nok. Høyanger har nesten ikke arbeidsledighet, så det er ikke slik at det står en masse mennesker og venter på jobb. 

Det neste steget må derfor være en tilsvarende skikkelig satsing på å øke innbyggertallet. Ambisjonen kan ikke bare være å bremse nedgangen, det blir for passivt. En rekke tiltak er nødvendig skal vi lykkes med dette arbeidet. Vi trenger boliger av akseptabel standard, ikke minst attraktive gjennomgangsleiligheter.

Videre trenger vi et sterkere sentrum, med et bredere og bedre handels- og servicetilbud. I den forbindelse er det trist å se at Høyanger hotell fortsatt står tomt, som et symbol på en svunnen storhetstid. Så må vi framsnakke og bygge videre på alt som faktisk er bra i Høyanger, slik som trygghet for småbarnsforeldre, ingen ventetid på barnehageplass, bredt utvalg av organiserte fritidstilbud, et blomstrende kulturliv, dugnadsånd og samhold. 

Det aller viktigste tiltak tror jeg likevel er å satse konkret og målrettet overfor våre egne ungdommer. Det er først og fremst de vi må få til å stifte familie og bosette seg i Høyanger, i stedet for at de fleste flytter ut av kommunen slik situasjonen er i dag. At ungdom reiser ut av bygda for å utdanne seg og få nye impulser, er selvsagt bare positivt. Men det er viktig at de kommer tilbake igjen etterpå. Klarer vi å knekke den koden tror jeg mye er gjort. 

I Årdal har de opprettet et tilflyttingskontor som aktivt skal oppsøke ungdom med tilhørighet til kommunen, og ikke minst sørge for at de som vil flytte (tilbake) til kommunen blir tatt imot på en best mulig måte. I administrative og politiske diskusjoner om budsjett og planer for kommende år, mener jeg dette må være en svært høyt prioritert sak. Så gjelder det å finne en løsning som passer for Høyanger, og ikke minst sette riktige ressurser på denne viktige jobben. 

Hroar Holm Carlsen,
Høyanger Høgre
Debatt
Ytre Sogn oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.