Annonsering


Ytre Sogn på nett og papir er ein særs kostnadseffektiv marknadsføringskanal for
dei som ønskjer å nå innbyggjarane i ytre Sogn med sin bodskap. Ta kontakt med
annonseansvarleg Marianne Taule på [email protected] / 57 71 45 90 om du
har spørsmål eller ønskjer å annonsere på våre flater.

Meir informasjon om tilgjengelege annonseplasseringar og produkt kjem om kort tid.