I dag har vi einingsleiarar både på Søreide og i Lavik, som gjer at dei er meir til stades i eigen organisasjon, sa Geir Helge Østerbø (Sp).

Vil ikkje ha felles einingsleiar for Søreide og Lavik

Av May Britt Eide
27.10.2021 14:05

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.