Vidareførar bustadstilskotet. Men er ueinige om ordninga treff godt nok


I det siste møtet i år vidareførte kommunestyret i Hyllestad bustadstilskotet på 250 000 kroner til førstegangskjøparar.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText