Det nyetablerte selskapet Brim Farm IPR AS (BF) utviklar eit flytande, semi-lukka oppdrettsanlegg, og som skal løyse utfordringar knytt til lus, fiskerømming og forureining. Det nyetablerte selskapet Brim Farm IPR AS (BF) utviklar eit flytande, semi-lukka oppdrettsanlegg, og som skal løyse utfordringar knytt til lus, fiskerømming og forureining.

Innovasjon i Leirvik

Skrive av Anne Lene Hansen
25.07.2022 07:55

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.