– Slik produksjon vil kunne skape anslagsvis 20 nye industriarbeidsplasser i kommunen, seier dagleg leiar Torbjørn Frivik (biletet, nr to f.h.) i T. Frivik Taubanedrift til Ytre Sogn. Her saman med (f.v.) Per Andreas Øren, Tommy Ølmheim og Lasse Øren.

Høyanger kan bli først i verda med produksjon av klimavenleg diesel

Skrive av May Britt Eide
23.12.2021 12:46

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.