Abonnement


Ytre Sogn tilbyr følgjande abonnement:
 
Komplett (papiravis, nettavis og eAvis)
Årsabonnement: 2300,- 
Månadsabonnement: 225,- 
 
Papirutgåva av Ytre Sogn kjem ut tysdagar og fredagar.
 
Digital (nettavis og eAvis)
Årsabonnement: 2100,- 
Månadsabonnement: 195,- 
 
 
Gåveabonnement
Ytre Sogn som gåve? Ta kontakt med oss om du ønskjer å gje lokalavisa til nokon! Vi har og fine gåvekort om du ønskjer det.

Bedriftsabonnement
Vi tilbyr og bedriftsabonnement. Prisen er 3000,- for eit komplett årsabonnement og 2500,- for eit digitalt årsabonnement.
 
Kontaktinfo
Send ein e-post til [email protected] eller ring oss på 57 71 45 90 mellom kl. 10 og kl. 14 på kvardagar om du har spørsmål, eller ønskjer å bestille eit gåve- eller bedriftsabonnement.