Heilt sidan nybygget til Lavik Fjord Hotel & Apartments stod klart i midten av mai har på-gangen av gjestar som ønskjer å leige leilegheit vore stor, noko hotellvert Laurens Brock tyk-kjer er utruleg kjekt.

Fullt belegg i det nye leilegheits­bygget

Av Anne Lene Hansen
06.09.2021 11:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.