Vindkraft i Høyangerfjella og drikkevatn


I Høyanger (sentrum) har vi svært godt drikkevatn hele året. Vatningsforbud og dårlig vatn har vi knapt hørt om.

Hydro og Fred Olsen ønsker å bygge vindkraftverk i hele tilsigsområdet til både hoveddrikkevannskilde og reservedrikkevannskilde til Høyanger.

Gjennom 100 år med vannkraftutbygging i fjella mellom Vadheim, Høyanger og Viksdalen er de 12 største vatna blitt regulert og vatnet ledet til kraftstasjonene i Høyanger. Disse vannressursene er drikkevatns- og reservedrikkevannkilder til Høyanger i tillegg til å produsere ca 1TWh vatnkraft pr år.

Vindkraftutbygging vil gi forurensing både i anleggs- og driftsfase. Hydro ønsker 50 turbiner på 200 til 250 meter høgde i Snøheia. I Fred Olsens melding til NVE fra 2019 ønsker de ca 80 turbiner. Det vil altså bli minst 100 turbiner på mer enn 200 meters høgde i tilsigsområdet til hoved- og reservedrikkevannskildene til Høyanger tettsted.

Erfaringsmessig blir det laget ca 800 meter veg pr. turbin i tillegg til oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Dette gir ca 80 km veg og 50 fotballbaner som skal sprenges ut av fjellet og jevnes ut slik at de lange turbindelene kan fraktes til fjells og monteres. Det må vel kalles overdreven optimisme å tro på at dette kan skje uten at det får konsekvenser for kvaliteten på vatnkvaliteten i tilsigsområdene i anleggsfasen og under drift. Turbinbladene slites og eroderes. Det spres microplast og bifphenol A med vinden over hele tilsigsområdet.

I Guleslettene Vindkraftverk i Bremanger ligger alle turbiner utenfor en 100 meter sikringssone rundt tilsigsområdet til Sagavatnet som er drikkevannskilde til Florø. Masselagring og oljefylling etc. skal skje utenfor en sikringssone på 200 meter. Dette blei det enighet om i samrådsmøte mellom Zephyr, Flora Kommune og Mattilsynet. Tross dette er Flora Kommune (Nå Kinn kommune) pålagt å etablere reservedrikkevannskilde av Mattilsynet.

Om Høyanger skulle bli nødt til å etablere nye drikkevannskilder vil det nok bli svært kostbart og sende den kommunale vannavgiften til himmels. Hvordan dette vil gå ut over muligheten for tilflytting, rekruttering til nye og gamle bedrifter og lyst til etablering i Høyanger kan vi bare spekulere i.

11. september er det valg av nytt kommunestyre. Etter NRK sin valgomat går Høyre og Arbeiderpartiet inn for vindkraftutbygging og ødeleggelse av fjella våre for alle kommende generasjoner. I tillegg er de villige til å risikere å ødelegge den gode vatnforsyningen vi har. Arbeiderpartiet i Høyanger har tradisjon for å binde representantene sine (om enkelte er motstandere av vindkraft) slik at de ikke kan stemme etter egen overbevisning når disse utbyggingssakene kommer til realitetsbehandling i kommunestyret. Det blir et viktig valg.

Erik Øren