Om hovudhuset på den gamle embetsmannsgarden i Måren, som vart oppført på byrjinga av 1800-talet, heiter det blant anna at den har viktige arkitektoniske verdiar. (Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Vil ha Kapteinsgården inn på prioritert liste

Av May Britt Eide
03.10.2021 09:48

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.