Avenbukta blir til Avebukta og Varleite blir til Vardeleitet


I januar 2021 hadde Språkrådet eit møte med Vestland fylkeskommune og Kartverket, med tema endring av namn på haldeplassar. No har dei komme med ei liste med endringar.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText