Tilrår etablering av ein frisklivs­sentral


Administrasjonen i Høyanger tilrår at det blir oppretta ein frisklivssentral i kommunen, noko eit samrøystes utval for helse og omsorg stilte seg bak under sitt utvalsmøte torsdag.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText