Sju og ein halv gang høgare straumpris enn året før


Når straumrekninga for desember kom for A/S Nesseplast på Nessane, var det med ein straumpris som var sju og ein halv gang høgare enn desember året før.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText