–⁠ Saka må stoppast omgåande


5. mai gjekk høyringsfristen i saka om mellombels flytting av elevar frå skulen i Vadheim ut, og det var mange som nytta høvet til å kome med innspel.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText