Marte Sleire Hatlevik blir ny dagleg leiar i Osland Havbruk as.

Marte Sleire Hatlevik ny dagleg leiar i Osland Havbruk

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
16.06.2022 14:17

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.