Lesarundersøking hausten 2022

Har du meiningar om Ytre Sogn?


Vi ønskjer å lage eit så relevant og interessant kortreist medieinnhald som mogleg til våre lesarar, lyttarar og sjåarar, og gjennomfører derfor ei lesarundersøking no i siste halvdel av oktober.

Alle tilbakemeldingar vil bli tatt imot med stor takk, og dei som legg igjen namn og kontaktinfo vil vere med i trekkinga av to Ytre Sogn overraskingspakkar!

Trykk her for å delta i undersøkinga.