Konstruktivt dialogmøte om utbetring av Torvund –⁠ Lavik


Vegvesenet stiller seg positive til ei utviding av vegbana einskilde stadar på E39 mellom Torvund og Lavik. Men det kan ta tid, og vil – som vanleg – komme an på løyvingar.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText