Hedda Skår Indrebø frå Ung Motvind Høyanger held appell.

– Dei vel­ståande har lenge vore på cruise utan ein tanke på klimaet

Av Kay-Ole Aven Ullebø
09.10.2021 12:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.