– Målet er å få sett ned ei arbeidsgruppe som utarbeider kriteriar for reetableringa av Høyanger næringsforum, seier påtroppande næringssjef Ingrid Heggø (biletet, i midten) om møtet den 1. juli. Her saman med kollegaene Birgitta Hagen Kyrkjebø og Tommy Ølmheim i Høyanger Næringsutvikling. (Stig Hovlandsdal Øvreås/HNU).

Vil reetablere Høyanger næringsforum

Av May Britt Eide
08.06.2021 14:37

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.