Med kraftturisme og kraftlandskapet meiner ein blant anna dei mange installasjonane i vestlandsregionen knytta til kraftutbygging som nedlagde kraftverk, demningar, røyrgater og andre element som kan inngå i eit reiselivsprodukt.

Vil løfte fram Høyanger si krafthistorie

Av May Britt Eide
28.02.2021 08:51

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.