Vil auke staten sin eigarskap i Hydro


Alexander Øren Heen (Sp) meiner at vi bør ta oss råd til å sikre norske industriselskap.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText