Unike fuglefunn på Snøheia


I juni og juli har BirdLife Norge avdeling Sogn og Fjordane registrert fuglelivet i fjella mellom Sognefjorden og Viksdalen. Basert på funna dei har gjort meiner organisasjonen no at fjellområdet er viktig for naturmangfaldet i landet, og trekk særleg fram ein spesielt stor og tett rypebestand, samt funn av den raudlista jaktfalken.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText