–⁠ Tronvik burde vere eit eksempel på korleis ein bør drive ei eining


Tillitsvald i Fagforbundet på Tronvik, Bjørg Eli Nese, dreg fram medarbeidarundersøkingar som syner at Tronvik skårar høgt på trivsel, som igjen syner seg i eit rekordlågt fråvær. – Tronvik burde bli brukt som eit eksempel på korleis ein bør drive ei eining.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText