Trivst veldig godt i sine nye jobbar som sjukepleiarar


Etter eit vellukka arbeid for å få rekruttert fleire fagarbeidarar innanfor helse - og omsorgssektoren har Høyanger no fått 10 sjukepleiarar i fast stilling i kommunen.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText