Tomtevalet i Lavik er klart –⁠ men i Høyanger vil kommunestyret ha ein ekstra runde


I førre kommune­styremøte vart tomta for bustadar for menneske med nedsett funksjonsevne i Lavik fastsett, men i Høyanger vil dei ha ein runde til. – Valet må stå seg i tiår, seier utvalsleiar.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText