3. klasse ved Høyanger vidaregåande skule håpar å slå den gjeldande rekorden når dei no skal samle inn pengar til Kreftforeningen sin innsamlingsaksjon.
YSTV: Russen samlar inn pengar til kreftforsking

Tok tapet på forskot og hoppa på fjorden

Russen i Høyanger utfordrar lokalbefolkninga til å slå alle rekordar når dei no skal samle inn pengar til Kreftforeningen. Dei er så sikre på at det vil skje, at dei like godt har tatt utfordringstapet på forskot.


Russen i Høyanger har lang tradisjon for å samle inn pengar til Kreftforeningen sin årlege innsamlingsaksjon, som fram til 2023 var kjent som «Krafttak mot kreft».

2024 blir ikkje noko unntak, og årets russ er fast bestemt på å samle inn meir pengar enn dei tidlegare russekulla har gjort før dei. 

Dei utfordrar derfor innbyggjarane i Høyanger kommune til å gje meir enn nokon gong før, og vil ta eit vinterbad om dei slår rekorden. Og sidan dei er heilt sikre på at høyangringane vil levere på utfordringa tok dei tapet på forskot tysdag, og kasta seg i fjorden på Austreimsneset.

– Vi kjem til å gå frå dør til dør 9. mars i Vadheim og på Kyrkjebø, og 10. mars tar vi ein runde i Høyanger. Rekorden er frå 2018. Den gongen vart det samla inn heile 81 767 kroner, men vi har stor tru på at høyangerfolk vil støtte denne viktige saka raust også i år, og at det er ein rekord det er mogleg å slå.

Det seier Olèa Torsnes og Guri Klævold i 3. klasse ved Høyanger vidaregåande skule, som var to av dei som fekk kjenne på Sognefjordenen sin vintertemperatur denne veka.

– Vi har allereie selt bollar på skulen til inntekt for Kreftforeningen, og så har vi laga til ei digitalinnsamling som vi skal sende ut til lokale bedrifter. Vi har og fått oppretta Vipps-nummeret 451009 som vi nyttar under innsamlinga, så vi gjer litt ulike ting for å nå målsettinga om ny rekord.

Det var ingenting å sei på verken innsats eller stil då russen sprang på fjorden på Austreim med både liv og lyst.

Forsking fungerer
Det er ei dedikert russegruppe som no går ei aktiv innsamlingstid i møte, og dei har også sett seg godt inn i kva pengane skal gå til. 

– Årets innsamlingsaksjon går til forsking på gentesting av svulstar for dei som har spredning, slik at ein kan finne dei behandlingsformene som er mest effektive. Forskingsinnsatsen som har vore innan kreft gjer til at 3 av 4 i dag overlever ein kreftdiagnose, noko som er dobbelt så mange som for 50 år sidan. Det viser at forsking fungerer, og at alle midlar som blir brukt på forsking gjer ein forskjell.

Vidaregåandeelevane kan fortelje at 38 000 nordmenn kvart år får den tunge beskjeden om at dei har fått kreft, og at ein tredjedel blir råka av kreftsjukdom i løpet av livet.

– Vi som er raudruss i år støttar sjølvsagt denne forskinga og kampen mot kreften, og russen er ein av dei viktigaste samarbeidspartnarane som Kreftforeningen har kvart år under innsamlingsaksjonen i mars. 

Innsamlingsaksjonen til Kreftforeningen er den nest største i landet etter TV-aksjonen, og i 2023 vart det samla inn 42 millionar til saman i Norge, der Vestland stod for 6,5 millionar.

– Sidan 2006 har det blitt samla inn over 470 millionar kroner til forsking på kreft, og vi ser gjerne at det talet blir enda høgre, så vi håpar at folk vil ta godt mot oss når vi kjem på besøk neste helg.