Statkraft nærmar seg vegval for K5


Kraftverket K5 i Høyanger dreg på åra. I haust skal Statkraft ta ei avgjerd på om dei vil ruste opp det eksisterande kraftverket til omlag 400 millionar, eller bygge eit heilt nytt til omlag 1,5 milliardar.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText