Onsdag ettermiddag sette russen i gong med å rigge leirplassen sin på Dale i Høyanger.

Russen har etablert leir på Dale

Russen i Høyanger fekk ønsket sitt oppfylt.


For omlag ein månad sidan gjekk russen i Høyanger ut i Ytre Sogn for å høyre om det var nokon som kunne stille med ein teltplass til dei, slik at dei kunne få ein felles samlingsstad under russetida.

Då byrja ballen å rulle, og onsdag ettermiddag kunne dei endeleg etablere russeleiren sin like ved utestasjonen til Høyanger kommune på Dale.

– Rektoren vår Kristin Sagerøy Råsberg, som også er leiar for Arbeidarpartiet Høyanger og kommunestyremedlem, tok tak i saka og forhøyrte seg om kva som var mogleg å få til. Det viste seg at kommunen kunne stille med dette området, og Kristin kom også i prat med Gaute Pedersen Haugen som kunne hjelpe oss med telt.

Det fortel russen med russepresident Jenny Østerbø Breidvik i spissen midt i arbeidet med å sette opp gjerde og telt onsdag. 

– Vi er kjempetakknemlege ovanfor dei som har hjelpt oss med å få ein eigen plass å vere no den siste veka fram mot 17. mai. Det er heilt perfekt å vere her, for området ligg ganske skjerma til samstundes som det ikkje er for langt unna sentrum. 

Telthelt Gaute Pedersen Haugen instruerer russepresident Jenny Østerbø Breidvik i korleis ein bør sette opp gjerde. I front ventar Tiril Aaland Engen og Kristine Kvikne på ordrar.

Slik ser plassen ut, ferdig rigga. To telt og sitteplassar til alle dei 29 ungdomane som no snart er ferdige med sine år ved Høyanger vidaregåande skule.

Travel russetid

Dei to telta som russen no nyttar seg av tilhøyrer foreininga Gøyanger, som stod bak arrangementet med same namn fram til og med 2018. Gjerda som står rundt området er det Per A. Øren som har lånt ut.

– Det er veldig fint at vi kan få avslutte russetida saman. Med både raud- og svartruss er vi vel 29 til saman, så vi er alt for mange til å kunne samlast heime hos nokon. 

Og sjølv om den lokale russeleiren har kome på plass med berre omlag ei veke igjen av russetida betyr ikkje det at russen ikkje har hatt noko å drive med  fram til no.

– Vi har gjennomført russedåp og hatt samlingar i småbåthamna og på Eides, og vi har og vore både på landstreffet i Stavanger og på russetreff på Breim. Det har vore masse å finne på, men då er det og ekstra kjekt å kunne få avslutte russetida her heime i Høyanger saman med venar og klassekameratar. 

Sånn cirka så glad blir ein russepresident når det ordnar seg med både telt og område til å sette det opp.