Odin Gustafson (framme f.v.), Arzinio Son Dela-Cruz, Elise Fagerstrøm Høyvik og Marcus Marifjæren testar roboten, medan Bjørn Randal (bak f.v.), Arve Løtveit og Ståle Walsvik følgjer med.

Robotisering på timeplanen

Av May Britt Eide
09.06.2021 17:19

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.