– Den nye hallen gav auka produksjon og dermed auka inntening, seier dagleg leiar Kjetil Rørtveit hos Osland Settefisk om fjorårstala.

Rekordår for Osland Settefisk

Av May Britt Eide
05.10.2021 07:47

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.