Rådmannen tilrår bubilparkering på hybelhustomta


Rådmann Kjellaug Brekkhus tilrår etablering av ei mellombels bubilparkering i 2021-sesongen på tomta til hybelhusa på Hjetland.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText