Planutvalet gir likevel dispensasjon til flytebryggje på indre Nessane


Statsforvaltaren i Vestland meiner at flytebryggja på indre Nessane vil påverke dei allmenne interessene i strandsona negativt.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText