Optimisme i tøffe tider?


2024 har startet tøft for Høyanger-samfunnet. Vedtak om nedlegging av Tronvik, trussel om stenging av Høyanger videregående skole, ytterligere nedgang i innbyggertallet, og usikre rammebetingelser for Osland havbruk er nyheter vi gjerne skulle vært foruten. 

De siste årene tror jeg mange med meg har følt på en ny optimisme for samfunnet vårt. Det har kommet en rekke positive signaler som har gitt oss håp om at den negative utviklingen Høyanger-samfunnet har opplevd i mange år omsider er i ferd med å snu. Da er det forferdelig kjedelig med denne typen slag i ansiktet. Men vi kan ikke gi opp. Vi må fortsette å kjempe, så kommer resultatene til slutt. 

Heldigvis er det mye positivt på gang. Hydro sitt resirkuleringsanlegg på Fundo klargjøres i disse dager for oppstart, og jeg er helt sikker på at vi i løpet av et par år vil se at Sirkulære Høyanger gir oss mange flere spennende og fremtidsrettede arbeidsplasser. Sæbø-gården er kjøpt av en investor som har planer om etablering av nærhandelshus i Høyanger, og da helst i kombinasjon med Coop-bygget. Prosjektene rundt fornying av trappene både i Dalen og ved Hydro begynner å ta form, og ikke minst gjenåpner Eides og Joss pub til påske!  

I forbindelse med nyheten om at den videregående skolen igjen står for hogg, manes det til å slå ring og kjempe sammen mot nedleggelse. Det er selvfølgelig helt nødvendig. Men det som er minst like viktig er å sørge for at de tilbudene vi har blir benyttet. Det viktigste for Høyanger VGS er at foreldrene i Høyanger kommune sender barna sine til den skolen, og ikke til Førde. Det er tross alt elevtallene som til syvende og sist bestemmer framtiden. 

Et annet tilbud vi bør slå ring om er Høyanger Trelastkompani. De fyller i juni 100 år, men eksistensgrunnlaget trues fordi alt for mange velger å gjøre storinnkjøpene i Førde. Det er hverken protester, paroler eller fagre ord som bestemmer om vi får beholde dette tilbudet. Det eneste som teller er at innbyggerne velger å benytte seg av tilbudet, og legge igjen nok penger til at butikken går med overskudd.  

Når vi åpner Eides og Joss til påske, vil vi også være helt avhengig av at innbyggerne benytter seg av tilbudet. Ikke bare på åpningsdagen, men jevnt og trutt gjennom hele året. Vi har stor tro på at Eides hotell igjen skal bli en viktig sosial møteplass i tettstedet, og på den måten bidra til at Høyanger skal framstå som et attraktivt sted for ungdom og unge voksne slik situasjonen var for 20-30 år siden. Sammen skal vi skape en stolt framtid for Høyanger!

Hroar Holm Carlsen
Høyanger Høgre