I sommar er det kafé i Prestegarden i Hyllestad.

Open sommarkafé i Hyllestad

Av Kay-Ole Aven Ullebø
06.07.2021 09:30

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.