Under Utval for oppvekst sitt møte torsdag vart det røysta over administrasjonen si tilråding med - og utan tillegget frå Ap. Der tre mot to røyster stemte for administrasjonstilråding med tillegg.

Ønskjer éin styrar i kvar barnehage

Av Anne Lene Hansen
29.04.2021 14:14

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.