– Mest truleg er vi komne til 2023 før vi kjem i gang med produksjon, seier Sturle Skeidsvoll, styreleiar i Vadheim Akvapark, til Ytre Sogn.

Nærmar seg byggjestart for Vadheim Akvapark

Skrive av May Britt Eide
12.09.2021 09:55

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.