Men etterslepet er på 19 milliardar


Regjeringa løyver 16 milliardar kroner ekstra til drift og vedlikehald av fylkesvegane, men det er langt frå nok.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText