Manfred Oberbauer snart klar med Gunnar S. stipendiat­utstilling

1. april opnar Gunnar S. Galleriet dørene til Manfred Oberbauer si stipendiatutstilling.


Manfred Oberbauer bur og arbeider i Oslo, og mottok Høyanger Kunstlag sitt Gunnar S.-stipend for 2022. Stipendet starta i 1992 og er delt ut atten gonger. På utstillinga som har fått namnet «Tidsdokument frå Høyanger» vil han vise akvarellar frå dei to vekene han hadde sitt studiebesøk i Høyanger. Kunstlagsleiar Reidun Haugnes gler seg til at gallerigjestene skal få sjå Oberbauer sine verk med lokale motiv.

– Han fekk ei omvising på fabrikken, og dette ser vi har vore veldig inspirerande for han. I motiva kjem vi tett på produksjonen i hallane og møtet med lastebåtar ved kaia. I tillegg har han måla ulike bygningsmiljø frå nausta, den nedlagde bensinstasjonen, industriområde og parken, der han budde i det eldste huset i Høyanger, Sanitetshuset. 

Tømming av ovnen II Hydro Høyanger av Manfred Oberbauer


Oberbauer jobbar helst med akvarell i dokumentariske fortellingar frå det miljøet som møter han heime, eller på reiser. Han er mest interessert i det kvardagslege som søppelbøtter, trafikkskilt, bilar eller byggeplassar. Det som gjev inspirasjonen er form, abstrakte strukturar og kontrastar som han opplever i møtet med staden han arbeider på. Arbeida startar direkte ute på staden, og vert arbeidd med så langt det går. Temperaturen, vêret, spontaniteten og ikkje minst intensiteten, er viktig for han. Seinare vert bilda avslutta i ein lang vurderings- og tankeprosess i atelieret. I motiva finn vi det figurative saman med det abstrakte, nesten som skisser full av dynamikk og sterke fargekontrastar.

– Det er alltid kjekt å sjå Høyanger tolka gjennom kunstnaren sine inntrykk av staden, og vi håpar at så mange som mogleg kjem innom galleriet for å oppleve Oberbauer sitt unike blikk på staden.