6. episode av «På sida»

Kommuneøkonomi, hamn til besvær og trapper

Kay-Ole og Stig snakkar om budsjettet til Høyanger kommune, Eide hamn, og trappeprosjekta i Høyanger tettstad.