Reidun Haugnes og 46-årgangen skal ha klassetreff, og inviterer Høyanger på ei heilt spesiell filmframsyning.

Klassetreffet inviterer heile tettstaden på kino –⁠ skal vise nesten 60 år gamal film frå Høyanger

Når årgang 46 skal ha klassetreff denne veka, inviterer dei heile Høyanger på kino for å sjå ein heilt spesiell film.


Reidun Haugsnes og klassen hennar frå årgang 46 skal torsdag og fredag denne veka ha klassetreff i Høyanger. 

For dei 19 som skal samle seg og mimre om gamle dagar, blir det middag på det nyopna Eides Hotel, samt ei omvising på Fundo.

Men på fredag inviterer gjengen heile Høyanger, når dei skal sjå på film. Og filmen dei skal vise er noko heilt spesielt i Høyanger-samanheng.

– Dette er ein film som Hydro eig, og som vi har fått låne av Fylkesarkivet for å vise, seier ein av dei som skal på klassetreffet, Reidun Haugnes, til Ytre Sogn.

50-årsjubileum

Det dreier seg om ein nesten halvtime lang film frå metallverket sitt 50-årsjubileum i 1965, den gongen det heitte Naco.

Filmen skal dei vise i kinosalen på Høyanger Samfunnshus, og Haugnes trur at det er mange i Høyanger som vil kunne ha glede av å sjå denne filmen.

– Vi vel å opne for at alle som vil kan komme og sjå. Det er ein heilt spesiell film, den er utan lyd, men det er menn i aluminiumskostymer, Høyang-Bjørn og flokken, og det var eit stort opptog og ei flott markering den gongen, seier Haugnes.

Og ikkje minst det som den gongen var det store popidolet i Norge, Wenche Myhre.

Haugnes fortel at det er gratis for dei som vil sjå.

– Det er veldig kjekt å få til ei framsyning av denne filmen i kinosalen, og håper mange vil komme og sjå den saman med oss.