Inga endring i K1-rivingsplanane til Statkraft


– Representantane frå Statkraft er vel budd på å få litt kjeft og innvendingar knytt til oppryding av gamle industrianlegg her i dag. Slik starta ordførar Petter Sortland sitt innlegg under Statkraft sitt folkemøtet i Høyanger samfunnshus tysdag, men det vart ikkje slik ordføraren trudde.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText