Framtida til K1-trappene i Høyanger er framleis uavklart og uendra. Xform i Førde jobbar for tida med skisser til korleis trappene kan bli på oppdrag for styringsgruppa for K1-anlegget. (Foto: Xform)

Inga endring i K1-rivingsplanane til Statkraft

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
08.09.2022 11:25

– Representantane frå Statkraft er vel budd på å få litt kjeft og innvendingar knytt til oppryding av gamle industrianlegg her i dag. Slik starta ordførar Petter Sortland sitt innlegg under Statkraft sitt folkemøtet i Høyanger samfunnshus tysdag, men det vart ikkje slik ordføraren trudde.

Ingen av spørsmåla frå salen denne ettermiddagen omhandla skjebnen til K1-trappene i Høyanger, og Statkraft sjølv ved Espen Hammersland hadde lite nytt å melde.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText