Ferjesambandet mellom Nordeide og Ortnevik, som båten er definert som ein bilførande hurtigbåt, er no tatt med i ordninga med reduserte ferjeprisar.

Ikkje definert som ferje - men no blir også Nordeide-Ortnevik billigare

Av Kay-Ole Aven Ullebø
05.01.2022 09:20

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.