I Hyllestad tenker dei utanfor boksen, og får ting gjort


I samband med besøk frå fylkespolitikarane Stian Jean Opedal Davies og Arve Helle frå Arbeidarpartiet vart det tenkt høgt rundt notid og framtid i Hyllestad.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText