Hyllestad tek imot 20 nye flyktningar i 2024 - eitt grep har gjort det lettare


Usikkerheit knytt til rammene og eit press på tenestene i kommunen gjer til at Hyllestad ikkje vil ta imot halvparten så mange flyktningar i 2024 som IMDi oppmodar om. Men eitt grep har gjort oppgåva lettare for kommunen.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText