Hydro åpner for flytting av minnestein


Hydro har nå gitt Høyanger samfunnet en gyllen mulighet til oppgradering og flytting av minnestøtta over falne fra Høyanger under siste verdenskrig 1940-45.

I Ytre Sogn fredag 5/5 leser vi at Hydro stiller seg positive til opprusting og flytting av krigsminnesteinen i Høyanger. 

Støyperisjef Jonny Manseth sier at de også er villige til å ta kostnader med flyttingen, og i tillegg ber han om innspill til plassering. 

Til Høyanger kommune og andre interessenter, denne muligheten må vi gripe, et bedre tilbud får vi ikke. Så folkens sett i gang.

Mitt innspill er som følger: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personell fra Hydro, Høyanger kommune, pårørende til de falne og eventuelt en byarkitekt som utarbeider et forslag på oppgradering og plassering, basert på innspill fra beboerne, lag og organisasjoner i Høyanger.

Tar meg den frihet og gi mitt innspill til plassering:
Det bør utarbeides spesifikke krav til plassering som synlighet, sentralitet, aktivitetsvennlighet og trafikk. 17 og 8. mai er to dager hvor de falne blir hedret med musikk og taler, i tillegg går alle 17. og 1. mai togene gjennom sentrum. Området bør også være egnet for underholdning og andre aktiviteter som industristadmuseet og Gunnar S. galleriet, butikker etc.

Kjære lesere dere har vel allerede gjettet hvor jeg mener, nemlig området rundt Gunnar S. galleriet bak paviljongen. Da ønsker jeg at Hydro og spesielt Høyanger kommune finner en egnet plassering til dette ærverdige monumentet. Lykke til.

God 17. mai. 

Jonny Litsheim