Høyanger kan bli først i verda med produksjon av klimavenleg diesel


T. Frivik Taubanedrift AS skal no undersøkje om det er mogleg å etablere produksjon av miljøvenleg brenngass med høg kvalitet, basert på berekraftig, norskprodusert skogsråstoff.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText