Det å flytte til Spania og varmare klima har betra helsa til kreftsjuke Hilde Ullebø (41) frå Høyanger betrakteleg. Første jul i Spania feira ho saman med familien og hunden Tiko. Frå venstre: sonen Arian, Hilde og døtrene Helmine og Emmelin. (Alle foto: Privat)

Hilde har fått ein betre kvardag i Spania

Av Anne Lene Hansen
30.12.2021 13:38

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.