Helsefagarbeidar

Skrevet av Annonse
15.07.2021 09:17

Helsefagarbeidar

100% fast stilling ved Kyrkjebø sjukeheim.

Arbeidstid: turnus m/arbeid 3.kvar helg

Søkjarar må ha utdanning som helsefagarbeidar/hjelpepleiar. 

Kontaktperson: Kyrkjebø sjukeheim v/institusjonsleiar Oddny Marie Sørestrand

tlf 992 19 361 

Søknadsfrist: 8. august 2021 

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad på www.hoyanger.kommune.no 

 

[annonse]