Her, på Hjetland, tilbrakte Reidar Hjetland dei første 15-16 åra av livet sitt, og no som han er pensjonnist reknar han med å tilbringe meir tid her.

Har leia mikrobiologisk avdeling i Helse Førde i over 20 år. Men no er det slutt.

Av May Britt Eide
14.10.2021 08:53

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.