(F.v.) Ordførar Kjell Eide jobbar no for å få utvidinga av «Gjenbruken» inn i neste års budsjett. Her saman med Anne Marit Løvø og driftsoperatør ved miljøstasjonen, Atle Tonning.

«Gjenbruken» er både butikk og møtestad i Hyllestad. No vil ordføraren utvide

Av Kay-Ole Aven Ullebø
18.11.2021 17:00

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.